Wyświetl chatonline
wymianaonline.pl
Szukaj produktu Szukanie zaawansowane
Login: Hasło:
Jesteś tutaj: wymianaonline.pl »

Regulamin

Właścicielem serwisu wymianaonline jest  firma Grupa Online


Email: kontakt@wymianaonline.pl


Niniejszy Regulamin dotyczy korzystania z Serwisu Wymianaonline.pl (dalej jako Serwis Wymianaonline.pl albo Serwis). Serwis umożliwia zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej Wymianaonline.pl
Regulamin może być zmieniony przez właściciela serwisu w dowolnym momencie. Aby Użytkownik mógł korzystać z Serwisu musi zaakceptować poniższe warunki i zasady użytkowania.
Informacje, zdjęcia i inne materiały pochodzące z serwisu wymianaonline są własnością Serwisu lub/i Użytkowników. Dla Twojego bezpieczeństwa i ochrony innych Użytkowników Serwisu Wymianaonline.pl zabrania się podmiotom trzecim powielania lub kopiowania treści ogłoszeń lub ich elementów umieszczonych w Serwisie Wymianaonline.pl, a także korzystania z nich w inny sposób, bez uprzedniej zgody Użytkownika.
Serwis wymianaonline.pl jest miejscem gdzie Użytkownik może wymieniać informacje. Serwis Wymianaonline.pl nie sprzedaje i nie dostarcza informacji, produktów lub usług opisanych w ogłoszeniach na naszych stronach internetowych. Serwis Wymianaonline.pl nie może kontrolować jakości, dokładności, uczciwości i jakości jakichkolwiek informacji, produktów lub usług zamieszczonych na stronach wymianaonline. To Użytkownik a nie Serwis jest całkowicie odpowiedzialny za wszelkie informacje zamieszczone przez niego na naszych stronach. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać obowiązujących praw i przepisów i zamieszczać informacje w ramach obowiązującego regulaminu.


Zasady użytkowania:
Zabronione jest zamieszczanie w jakiejkolwiek formie reklamy lub promocji linków www innych niż serwis wymianaonline. Wszystkie treści zawierające linki o charakterze relkamowym zostaną usunięte.
Serwis Wymianaonline.pl ma prawo ale nie obowiązek do odmowy, przeniesienia lub usunięcia z Serwisu treści uznanych za niezgodne z jej regulaminem, celem lub statutem. Możemy zamknąć lub zawiesić dostep do serwisu Użytkownikowi, jeśli uznamy, że jego działania szkodzą innym Użytkownikom.
Zabrania się wielokrotnego zamieszczania przez jednego Użytkownika w tej samej kategorii Serwisu Wymianaonline.pl ogłoszeń dotyczących tego samego produktu lub takiej samej uslugi. Postanowienie to nie dotyczy ogłoszeń co do sprzedaży wielu egzemplarzy tego samego produktu.
Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące wymiany (zaproszenie do zawarcia umowy wymiany), zamiany zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
W przypadku usunięcia lub dezaktywacji Ogłoszenia przed wygaśnięciem okresu wyróżnienia, ponowna jego reaktywacja nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.
Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu bez możliwości zwrotu wniesionej opłaty.
Limit wiekowy: Użytkownik powinien mieć powyżej 14 lat.
Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
Ogłoszenia dodane w kategorii samochody i nieruchomości ukażą się również w serwisie www.trovit.pl

Płatności:
1. Od 01.02.2014 płatności w Serwisie realizowane bedą za pośrednictwem Przelewy24.pl
2. Płatności SMS działają tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów.

Publikacja pierwszego Ogłoszenia w Serwisie jest bezpłatna (promocja do odwolania)
Dodanie kolejnego ogłoszenia jest płatne w kategoriach:
-samochody
-nieruchomości
-motory
-telefony
Pozostałe kategorie pozostają bezpłatne bez względu na ilość ogłoszen.
Ogłoszenie dodane w nieodpowiedniej kategorii  zostanie usunięte.
Wyróżnienie każdego ogłoszenia jest płatne bez względu na kategorię.
Wysokość opłat może ulec zmianie
Ogłoszenia płatne są według cennika:
Koszt jednego punktu:
-Płatnosc  sms:   
15 p-3,69                     
45 p-11,07                    
80 p-19,68                 
-Płatność przelewem lub kartą- zakup dowolnej ilości punktów
1-50=0,2
51-150=0,19
 151-250=0,18                                                                                  
251-500=0,16
Punkty moga zostać  wykorzystane do opłacenia ogłoszenia lub jego wyróżnienia na stronie głównej, kategorii,  podkategorii lub jego podświetlenia.
 
Jak  opłacić ogłoszenie?
Aby opłacić ogłoszenie nalezy zakupić 15 punktów
1.  Ogłoszenie juz dodane :  profil->ogłoszenia nie wyświetlone i zakończone (lub trwające-w przypadku checi przedłużenia ogłoszenia).
->Zaznacz przedłuż o 90 dni
->Zapisz
->Dokonaj płatności
2 Dodaj nowe ogłoszenie
mój profil ->ogłoszenia->dodaj ogłoszenie
(płatnosc  za dodanie  ogłoszenia jest zaznaczona  automatycznie)
->Zapisz
->Dokonaj płatności
Uwaga! Zapisanie ogłoszenia nie oznacza jego wyświetlenia w serwisie-jesli  ogłoszenie nie zostało opłacone punktami , bedzie widoczne jedynie w twoim profilu w kategorii  „nie wyswietlane i zakonczone” - przy tych ogłoszeniach bedzie umieszczony czerwony wykrzyknik.
Zakupione punkty  można wykorzystać przez okres 90 dni, po okresie 90 dni punkty tracą ważność.
Historia zakupów punktów, twoje saldo znajdują  sie w zakladce Płatności i punkty.

Jak usunać konto?
Usunięcie konta: zaloguj się->mój profil->usuń konto
 
Wyszukiwarka – została rozszerzona o możliwość wyszukiwania poprzez login oraz miasto.

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

1. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony loginu oraz hasła i do nie
udostępniania tych danych osobom trzecim.
2. Rejestrując się użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na
przetwarzanie danych osobowych.
3. Dane osobowe podane przez użytkownika będą przetwarzane przez
administratora w celu realizowania usług oferowanych przez serwis,
oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb administratora
wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach
marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług.
4. Użytkownik ma prawo do przeglądania swoich danych osobowych, ich
poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych
osobowych w celach marketingowych.
5. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy
serwisu. Żądanie takie jest jednoznaczne z likwidacją konta Użytkownika w Serwisie.
 

Reklamacje

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem platnosci  za pośrednictwem Serwisu.
Wszelkie reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej Serwisu w zakładce "Kontakt"
Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, nazwę Użytkownika w Serwisie i adres korespondencyjny) wraz z adresem e-mail  oraz adres e-mail dla celów korespondencyjnych w zakresie rozpatrywania reklamacji, jak również zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Administrator powiadamia Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.


 
Regulamin | FAQ | Pomoc | Kontakt
Copyright © 2018 wymianaonline.pl